Disclaimer en privacy statement

Uitsluiting aansprakelijkheid
Deze website is gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Gereformeerde Kerk te Zwolle-Zuid op het adres https://koningskerk.online. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, is al het aangeleverd materiaal van derden op persoonlijke titel aangeleverd. De beheerders van deze website nemen geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de eventuele rechten van foto’s, artikelen en/of afbeeldingen die door derden zijn toegestuurd en geplaatst op deze website. Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze website de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten de redactie en de Nederlandse Gereformeerde Kerk te Zwolle-Zuid iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden en onvolledigheden van informatie die op of via deze website beschikbaar is. Geplaatste artikelen, documenten en/of uitspraken zijn rechtstreeks overgenomen van de bron; de opinie van de auteur hoeft niet overeen te komen met die van de redactie of die van de Nederlandse Gereformeerde Kerk te Zwolle-Zuid.

Copyright
Op alle artikelen, documenten, foto’s en andere afbeeldingen op deze website berust copyright! De inhoud en afbeeldingen zijn gemaakt door diverse bronnen. Mocht u van mening zijn dat ten onrechte teksten of beelden zijn gebruikt, omdat daarvan de rechten bij u rusten, neem dan contact op met het webteam.

Privacy
Op deze website zal nooit privacygevoelige informatie te vinden zijn, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen. Bij de teksten en foto’s is er getracht de privacy van mensen zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat de privacy toch geschonden wordt, neem dan contact op met het webteam. De database is alleen te benaderen door de leden van het webteam en de hosting provider. De database is op een server in Nederland opgeslagen.

Statistieken
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, dat gebruik maakt van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) en JavaScript om te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De door het script gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van een deel van uw IP-adres) worden anoniem verwerkt en zijn dus niet terug te leiden op een individu. De hiervoor genoemde gegevens worden overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in onder andere de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de beheerders van de website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Hiervoor hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Google mag de genoemde informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies. De gegevens worden na 14 maanden verwijderd. Om het gebruik van Google Analytics op deze website uit te schakelen kunt u het gebruik van cookies en/of JavaScript in het geheel weigeren door in uw browser de daarvoor toepasselijke instellingen te kiezen.